Together we can win virus ! ร่วมด้วยช่วยกันต้านไวรัส

TYPE : EVENTCreated on : 2020-03-25 15:17:52

 

Together we can win virus ร่วมด้วยช่วยกันต้านไวรัส

พบกับเควสพิเศษ ที่ทำได้ทุกวัน รับค่าประสบการณ์ง่ายๆ

 

กิจกรรม "Together we can win virus ! ร่วมด้วยช่วยกันต้านไวรัส" นั้นเป็นกิจกรรมสำหรับทำเควสรายวัน

ผลตอบแทนที่ได้จะได้รับเป็นค่าประสบการณ์ชุดหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยเหลือให้เพื่อนๆเก็บเลเวลได้เร็วขึ้น

 

ช่วงเวลากิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 ถึง  วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 9.00

รายละเอียดกิจกรรม :  เควสดังกล่าวเป็นเควส Daily สามารถทำได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 วันเท่านั้น

(เงื่อนไขของเควสต้องมี Level อย่างน้อย 50 เพื่อการรับเควส โดยรางวัลของเควสจะมีดังนี้)

 

 

รางวัล

 

ค่าประสบการณ์ 6,000,000 EXP

 

 


 

 

ขั้นตอนภารกิจ

 

 

1, ขั้นตอนแรก สำหรับผู้ที่ผ่านเงื่อนไข Level มากกว่า 50 ให้ไปบริเวณดังกล่าว ในแผนที่ Forgotten Forest

 

 

 

2, ต่อมาให้ไปหา NPC Armor House Owner Clift หน้าตาเป็นแบบในรูป จากนั้นให้รับเควส "Lv50.ร่วมด้วยช่วยกันต้านไวรัส"

 

 

 

3, หลังจากรับเควสให้จัดการ Monster ชื่อ Wondering Dead Body ในแผนที่ Forgotten Forest และสังหารจำนวน 50 ตัว 

 

 

 

4, สำเร็จภารกิจแล้วจากนั้นให้กลับมาส่งเควสกับ Clift เพื่อรับรางวัล

 

 

 

หมายเหตุ

 

1, ในจำนวน 1 วัน สามารถสำเร็จเควสได้ 1 ครั้งเท่านั้น

2, กรณีของรางวัลอาจมีการแก้ไขโดยความสมเหตุสมผล

3, ทีมงานสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4, การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 


 

 

สมัครไอดีใหม่
ดาวน์โหลดตัวเกม เติมเงิน