Banish the Rebels Event มารวมตัวขับไล่กบฏกันเถอะ

TYPE : EVENTCreated on : 2020-02-04 16:41:28

 

Banish the Rebels Event มารวมตัวขับไล่กบฏกันเถอะ

พบกับเควสรายวันกิจกรรมพิเศษ แจกของรางวัลที่ทุกคนต้องทำ

 

กิจกรรม "Banish the Rebels Event มารวมตัวขับไล่กบฏกันเถอะ" นั้นเป็นกิจกรรมสำหรับทำเควสรายวัน

โดยไอเทมที่ได้จากภารกิจนั้น ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้อย่างแน่นอน ขั้นตอนการทำเควสนั้นไม่ยาก มีอะไรบ้างนั้นไปอ่านรายละเอียดกัน

 

ช่วงเวลากิจกรรม : วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 ถึง  วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00

รายละเอียดกิจกรรม :  เควสดังกล่าวเป็นเควส Daily สามารถทำได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 วันเท่านั้น

(เงื่อนไขของเควสต้องมี Level อย่างน้อย 40 เพื่อการรับเควส โดยรางวัลของเควสจะมีดังนี้)

 

     

 

(ตัวอย่างไอเทมที่ได้รับจากเควสกิจกรรม Banish the Rebels Event )

 


 

ขั้นตอนภารกิจ

 

 

1, ขั้นตอนแรก สำหรับผู้ที่ผ่านเงื่อนไข Level มากกว่า 40 ให้ไปบริเวณ Tommy Toth Town

 

 

 

2, ต่อมาให้ไปหา NPC Weapon Shop Owner Johnny หน้าตาเป็นแบบในรูป 

จากนั้นให้รับเควส "Lv40.ขับไล่กบฏที่ยึดอำนาจ"

 

 

 

3, หลังจากรับเควสให้หา Monster ชื่อ Predatory Movers ในแผนที่ Miracle Mine และสังหารจำนวน 30 ตัว 

 

 

 

4, สำเร็จภารกิจแล้วจากนั้นให้กลับมาส่งเควสกับ Johny อีกครั้ง และ รับไอเทมรางวัล

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

1, ในจำนวน 1 วัน สามารถสำเร็จเควสได้ 1 ครั้งเท่านั้น

2, กรณีของไอเทมและราคาอาจมีการแก้ไขโดยความสมเหตุสมผล

3, ทีมงานสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4, การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 


 

 

สมัครไอดีใหม่
ดาวน์โหลดตัวเกม เติมเงิน